PlayerTmW
N. SturgeonBUR44
J. MacKinnonBUR44
P. SmithBIR40
N. HaleBUR38
J. HughesHOU38